Velkommen til Multigrid Materials

Vi er glade for at kunne annoncere, at Multigrid Materials har valgt Consortio til deres nye ERP-partner, hvor vi fremadrettet skal stå for den daglige drift og support på deres eksisterende Business Central setup.

Multigrid leverer armeringsriste, der anvendes til at forstærke græsarealer og skabe stabilitet under belastning.
Græsarmeringsristene fra Multigrid er designet til at modstå trafik og bevare græsoverfladen, og passer også perfekt til events eller midlertidig beskyttelse af overflader.
Tag et kig på www.multigrid.dk – den naturlige løsning, hvad angår holdbarhed, klima og miljøpåvirkning.

Vi takker for tilliden, og imødeser et godt, langt og værdifuldt samarbejde.