Har virksomheden (haft) udfordringer med Brexit?

 

 

Hvis din virksomhed har oplevet lavere omsætning eller øgede omkostninger ifm. Brexit, så kan der søges op til 500.000 kr. i tilskud til digitale løsninger – eksempelvis til digitalisering eller automatisering.

I november åbner SMV:Digital for følgende tre temapuljer for Brexit-ramte virksomheder:
– 7. november: Tilskud på 100.000 kr. til at få styrket virksomheders e-eksport
– 28. november: Tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning
– 28. november: Investerings- og rådgivningsstøtte på op til 500.000 kr.

Vi er bevidste om, at Brexit i mange virksomheders bevidsthed er historie, og at mange virksomheder formentlig allerede har ageret. Brexit-puljerne er dog en ekstraordinær mulighed for at opnå et tilskud for virksomheder, som har været ramt af Brexit.

Tilskuddene kan bruges på investering og rådgivning til konkrete digitale løsninger, der passer til jeres behov, og der er ca. 175 mio. kr. i puljerne. Relevante og gode ansøgninger har dermed gode muligheder for at modtage et tilsagn.

Digitaliseringsprojektet behøver ikke at være relateret til Brexit og puljerne kan søges sideløbende med andre SMV:Digital puljer – kontakt gerne Consortio IT, der ser som godkendt SMV:Digital Rådgiver, står klar ift. sparring, vejledning samt rådgivning.
Deltag i et ansøgningswebinar med tilmelding her og søg tilskuddene her.

Puljerne er målrettet virksomheder, der opfylder følgende kriterier:

  • Mellem 2-249 årsværk og min 2 mio. kr. i omsætning i seneste aflagte regnskabsperiode
  • Den negative påvirkning skal samlet udgøre mindst 25.000 kr. i årene 2020-2021 sammenlignet med to sammenhængende regnskabsår i perioden 2016-2019.
  • Beskrivelse af, hvordan virksomheden er negativt påvirket.
  • Følgeerhverv, som ikke har samhandel med UK, kan ligeledes søge SMV:Digital-Brexit, hvis de er negativt påvirket af Brexit.