Et bredt flertal af Folketingets partier har som opfølgning på anbefalingerne fra de regeringsnedsatte genstartsteams besluttet at afsætte 35 mio. kr. til SMV:Digital til eksportfremmende digitalisering i de danske SMV’er.

Der åbnes for ansøgninger til denne pulje onsdag den 4. november kl. 9.00

Virksomheder kan, afhængigt af deres størrelse og modenhed, ansøge om vouchers på enten 25.000 kr., 100.000 kr. eller 250.000 kr.
Voucherne kan anvendes til projekter, der forbedrer virksomhedens eksportsituation.
• 25.000 kr.-voucheren er til privat rådgivning målrettet e-eksport for virksomheder med højst 20 ansatte. Forløbet indeholder desuden et opstarts-webinar.

• 100.000 kr.-voucheren er til privat rådgivning for virksomheder, der har brug for hjælp til at finde den rette digitale løsning for virksomheden eller som har brug for rådgivning omkring indkøb og implementering af digitale systemer, automatisering eller e-handel, som kan styrke eksportsituationen.

• 250.000 kr.-voucheren er for virksomheder, som er klar til at investere i digitale systemer, automatisering eller e-handelsløsninger, der kan styrke deres eksportsituation. Voucheren indeholder tilskud til indkøb af hardware eller software, hvor tilskuddet udgør 25 % og maksimalt 200.000 kr. Hvis virksomheden investerer i en abonnementsbaseret løsning støttes udgiften i op til 2 år. Voucheren indeholder derudover 50.000 kr. til privat rådgivning om implementering af investeringen.

SMV:Digital’s tilskud udmøntes efter først-til-mølle-princippet og efterspørgslen plejer at være stor. Tilskuddene er forhåndsreserveret til geografiske områder på baggrund af en repræsentativ fordeling. Der opfordres derfor til at søge, så snart man har en færdig ansøgning.
Som forberedelse til den kommende pulje, kan man tilgå og udfylde en skabelon for et ansøgningsskema via sitet: https://smvdigital.dk/

De formelle krav til ansøgere i SMV:Digital – herunder ansøgningskrav, ansøgningsproces samt svar på ofte stillede spørgsmål, kan findes her: https://smvdigital.dk/ansoegningsguide

Kontakt også gerne Consotio IT, der som godkendt SMV:Digital rådgiver står klar ift. sparring og vejledning.