Der åbnes meget snart op for at søge om tilskud til DIGITALISERING i SMV:Digital regi.

Da Consortio IT også har nogle kunder, der allerede har profiteret af tilskud fra SMV:Digital puljer, glæder det os, at der d. 8. oktober blev indgået en politisk aftale vedr. ”Genstart af dansk eksport”.

Dette betyder, at der primo november (dato endnu ikke kendt) vil blive åbnet specielle SMV:Digital puljer, der skal støtte digitaliseringsprojekter som fremmer dansk eksport.

Aftaleteksten (uddrag) er som nedenstående:
3.1 Understøttelse af SMV’ers investeringer i digitalt salg og eksport Det er vigtigt, at danske virksomheder udnytter eksportmulighederne i digital omstilling og e-handel. Både i den aktuelle situation med COVID-19 og på længere sigt i takt med, at mere og mere handel rykker online.
Et nyt element er, at virksomhederne denne gang også kan søge tilskud til indkøb af ny automatiseringsteknologi og ny software, med henblik på at styrke virksomhedens eksport.

Kontakt gerne Consotio IT, der som godkendt SMV:Digital rådgiver står klar ift. sparring og vejledning – desuden opfordres der til at holde sig orienteret via www.smvdigital.dk.