I denne Corona tid, som berører os alle, er vi utroligt glade for at kunne præsentere et tilfredsstillende, positivt resultat for 2019.

Consortio IT har i 2019 fortsat den positive udvikling med høj tilgang af nye kunder. Samtidig er medarbejderantallet steget fra 8 til 12 medarbejdere, og antallet forventes at stige yderligere i 2020. Samtlige medarbejdere bidrager med stor erfaring og højt kompetenceniveau og får kontinuerlig videreuddannelse indenfor de områder, som Consortio IT arbejder med. Tilsammen besidder medarbejderne mere end 150 års NAV/Business Central erfaring.

Consortio IT har i dag en meget solid kundeportefølje og står i en gunstig situation med hensyn til at fortsætte væksten, idet der generelt er en øget fokus på digitalisering og optimering af IT-løsninger.

Selskabets bruttofortjeneste for 2019 udgør 8.269.736 kr. mod 4.587.018 kr. sidste år.
Resultatopgørelsen for 2019 udviser et overskud på 1.380.605 kr. (før skat) og det ordinære resultat efter skat udgør 1.072.872 kr.
For det kommende regnskabsår forventes fortsat positiv udvikling i selskabets indtjening såvel som kundegrundlag.

Tak til alle vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere, der har gjort vores vækst muligt. År 2020, og den nuværende situation vil så afgjort blive et udfordrende år for alle brancher – vi vil hjælpe og gøre vores til, at vores kunder kommer bedst muligt gennem denne tid og får godt gang i hjulene igen, når alting er normaliseret.

Se den fulde årsrapport for 2019 her: Consortio IT – Årsrapport 2019