CONSORTIO IT KÅRET TIL SUCCESVIRKSOMHED 2023!

Consortio IT har netop modtaget erhvervsprisen ”Succesvirksomhed 2023”, en pris der overrækkes til de virksomheder, som år efter år skaber solide resultater, god og stabil indtjening og soliditet, vækst og udvikling lokalt.

Erhvervsprisen ”Succesvirksomhed 2023” hylder eliten af SMV-virksomheder (små og mellemstore virksomheder) i dansk erhvervsliv. Der er i Danmark blandt over 300.000 virksomheder, udvalgt de 1.000 bedste, og her er Consortio IT iblandt det lille udsnit af foregangsvirksomheder.

Vi er meget stolte og taknemmelig over prisen, hyldesten og statuetten – og at tilhøre en helt særlig elite af mindre og mellemstore virksomheder. Vi høster nu resultaterne af det lange seje træk, og evnen til at skabe vækst og solide finansielle resultater – år efter år.

Vi har nu for alvor bevist, at vores DNA er helt speciel, og der skal lyde en stor TAK til vores dedikerede og dygtige medarbejdere, til vores seje kunder og gode samarbejdspartnere – uden jer var vi ikke her.

Tak for indsatsen og tak for samarbejdet.

Fakta om prisen ”Succesvirksomhed 2023”
Erhvervsprisen, som Spar Nord og BDO har indstiftet i 2019, hylder eliten af mindre og mellemstore virksomheder i dansk erhvervsliv, som leverer et særligt bidrag til vækst og velstand i lokalområderne og til dansk økonomi som helhed.

Erhvervsprisen skal anerkende de danske virksomheder med mellem 10 og 1.500 årsværk. De virksomheder, som ikke helt får den opmærksomhed, de fortjener, til trods for at netop de sikrer fremgang i den lokale og nationale økonomi.
Succesvirksomhederne skal opfylde en række kriterier for at komme i betragtning til prisen. Udvælgelsen baserer sig på antal ansatte og tre centrale nøgletal: Resultat før skat, egenkapital og soliditet.
For at komme i betragtning til den fornemme pris, skal virksomheden have vækst i resultat før skat de seneste fem år. Soliditetsgrad over 15 % i det seneste regnskabsår. Vækst i soliditeten målt over de seneste fem år og evnen til at skabe resultater med det givne kapitalgrundlag og samtidig skabe nye arbejdspladser – her opfylder Consortio IT alle betingelser.